Gri tonlamalı veya RGB görüntüyü dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürme

Adobe-CC

Dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürme işlemi, görüntüdeki renk sayısını en çok 256 olacak şekilde azaltır; bu sayı, GIF ve PNG‑8 formatlarının ve birçok multimedya uygulamasının desteklediği standart renk sayısıdır. Bu dönüştürme, görüntüden renk bilgilerini silerek dosya boyutunu küçültür. Dizinlenmiş renk moduna dönüştürmek için, kanal başına 8 bitlik, ya Gri Tonlamalı veya RGB modunda olan bir görüntüyle…

Read More...

Bitmap modundaki bir görüntüyü Gri Tonlama moduna dönüştürme

Adobe-CC

Bitmap modundaki bir görüntüyü düzenlemek için Gri Tonlama moduna dönüştürebilirsiniz. Gri Tonlama modunda düzenlenen Bitmap modundaki bir görüntünün tekrar Bitmap moduna dönüştürüldüğünde aynı görünüme sahip olmayabileceğini unutmayın. Örneğin, Bitmap modunda siyah olan bir pikselin Gri Tonlama modunda bir gri tonuna dönüşecek şekilde düzenlendiğini varsayın. Görüntü tekrar Bitmap moduna dönüştürüldüğünde eğer gri değeri orta gri değerinin…

Read More...

Renkli fotoğrafı Gri Tonlama moduna dönüştürme

Adobe-CC

Siyah-beyaza dönüştürmek istediğiniz fotoğrafı açın. Görüntü > Mod > Gri Tonlama’yı seçin. İptal’i tıklatın. Photoshop görüntüdeki renkleri siyaha, beyaza ve grinin tonlarına dönüştürür. Not: Yukarıdaki teknik dosya boyutunu küçültür ancak renk bilgisini atar ve birbirine yakın renkleri grinin aynı tonuna dönüştürebilir. Siyah Beyaz ayarlama katmanını kullanmak dosya boyutunu büyütür ancak renk bilgisini koruyarak renkleri grinin…

Read More...