Gri tonlamalı veya RGB görüntüyü dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürme

Dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürme işlemi, görüntüdeki renk sayısını en çok 256 olacak şekilde azaltır; bu sayı, GIF ve PNG‑8 formatlarının ve birçok multimedya uygulamasının desteklediği standart renk sayısıdır. Bu dönüştürme, görüntüden renk bilgilerini silerek dosya boyutunu küçültür.

Dizinlenmiş renk moduna dönüştürmek için, kanal başına 8 bitlik, ya Gri Tonlamalı veya RGB modunda olan bir görüntüyle başlamanız gerekir.

  1. Görüntü > Mod > Dizinlenmiş Renk’i seçin.
    Not: Görünür tüm katmanlar düzleştirilir; gizli tüm katmanlar atılır.
    Gri tonlamalı görüntülerde dönüştürme otomatik olarak gerçekleşir. RGB görüntüleri için Dizinlenmiş Renk iletişim kutusu görüntülenir.
  2. Dizinlenmiş Renk iletişim kutusunda, değişikliklerin önizlemesini görüntülemek için, Önizleme’yi seçin.
  3. Dönüştürme seçeneklerini belirleyin.

Dizine alınmış renk görüntüleri için dönüştürme seçenekleri

Bir RGB görüntüyü dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürürken, Dizinlenmiş Renk iletişim kutusunda bir dizi dönüştürme seçeneği belirleyebilirsiniz.

Palet Türü
Bir görüntünün dizinlenmiş renkli görüntüye dönüştürülmesinde kullanılabilecek çeşitli palet türleri vardır. Algısal, Seçici ve Bağdaşık seçeneklerinde, mevcut görüntünün renklerine dayalı yerel bir palet kullanılmasını seçebilirsiniz. Kullanılabilecek palet türleri şunlardır:
Tam
Tam olarak RGB görüntüde yer alan renklerin kullanıldığı bir palet oluşturur; bu seçenek sadece görüntüde 256 veya daha az renk kullanılmışsa geçerlidir. Görüntünün paleti görüntüdeki tüm renkleri içerdiğinden, renk taklidine gerek kalmaz.
Sistem (Mac OS)
Mac OS sisteminin, RGB renklerin yeknesak örneklemesine dayalı olan 8 bitlik varsayılan paletini kullanır.
Sistem (Windows)
Windows sisteminin, RGB renklerin yeknesak örneklemesine dayalı olan 8 bitlik varsayılan paletini kullanır.
Web
Platform ne olursa olsun, Web tarayıcılarının görüntüleri 256 renkle sınırlı bir monitörde görüntülemek için kullandıkları 216 renkli paleti kullanır. Bu palet, 8 bitlik Mac OS paletinin bir alt kümesidir. Görüntüleri, 256 renkle sınırlı bir monitörde görüntülerken tarayıcının renk taklidi yapmasını önlemek için bu seçeneği kullanın.
Yeknesak
RGB renk küpündeki renkleri yeknesak olarak örnekleyerek bir palet oluşturur. Örneğin, Photoshop her biri kırmızı, yeşil ve mavi renkten oluşan eşit aralıklı altı renk düzeyi alırsa, bu kombinasyon, 216 renkli tek tip bir palet üretir (6’nın küpü = 6 x 6 x 6 = 216). Bir görüntüde görüntülenen renklerin toplam sayısı, en yakın mükemmel küpe (8, 27, 64, 125 veya 216) karşılık gelir; bu değer, Renkler metin kutusundaki değerden küçüktür.
Doğal (Algısal)
İnsan gözünün daha fazla hassas olduğu renklere öncelik vererek özel bir palet oluşturur.
Doğal (Seçici)
Algısal renk tablosundakine benzer bir renk tablosu oluşturur; ancak geniş renk alanlarına ve Web renklerinin korunmasına öncelik tanır. Bu seçenek çoğunlukla, renk bütünlüğü en fazla olan görüntüleri üretir.
Doğal (Bağdaşık)
Görüntüde en sık kullanılan tayftaki renkleri örnekleyerek bir palet oluşturur. Örneğin, sadece yeşil ve mavi renklerdeki bir RGB görüntüsü, öncelikle yeşillerden ve mavilerden oluşan bir palet oluşturur. Çoğu görüntüde renkler, tayfın belirli alanlarında yoğunlaşır. Bir paleti daha kesin olarak denetleyebilmek için, önce görüntünün vurgulamak istediğiniz renkleri içeren bölümünü seçin. Photoshop dönüştürme işlemi sırasında bu renklere ağırlık verir.
Kalıp (Algısal)
İnsan gözünün daha hassas olduğu renklere öncelik vererek özel bir palet oluşturur. Birden fazla belge açık olduğunda uygulanır, açık olan belgelerin tümünü hesaba katar.
Kalıp (Seçmeli)
Algısal renk tablosundakine benzer bir renk tablosu oluşturur; ancak geniş renk alanlarına ve Web renklerinin korunmasına öncelik tanır. Bu seçenek çoğunlukla, en fazla renk bütünlüğüne sahip görüntüleri üretir. Birden fazla belge açık olduğunda uygulanır, açık olan belgelerin tümünü hesaba katar.
Kalıp (Uyarlanır)
Görüntüde en sık kullanılan tayftaki renkleri örnekleyerek bir palet oluşturur. Örneğin, sadece yeşil ve mavi renklerdeki bir RGB görüntüsü, öncelikle yeşillerden ve mavilerden oluşan bir palet oluşturur. Çoğu görüntüde renkler, tayfın belirli alanlarında yoğunlaşır. Bir paleti daha kesin olarak denetleyebilmek için, önce görüntünün vurgulamak istediğiniz renkleri içeren bölümünü seçin. Photoshop dönüştürme işlemi sırasında bu renklere ağırlık verir. Birden fazla belge açık olduğunda uygulanır, açık olan belgelerin tümünü hesaba katar.
Özel
Renk Tablosu iletişim kutusunu kullanarak özel palet oluşturur. Ya renk tablosunu düzenleyip sonradan kullanmak üzere kaydedin ya da önceden oluşturulmuş bir renk tablosunu yüklemek için Yükle’yi tıklatın. Bu seçenek aynı zamanda, mevcut Bağdaşık paleti görüntüler; bu palet, bu görüntüde en sık kullanılmış olan renklerin önizlemesini yapmak için yararlıdır.
Geri
Önceki dönüştürmenin özel paletini kullanarak, aynı özel paletle birkaç görüntü birden dönüştürmeyi kolaylaştırır.
Renk Sayısı
Yeknesak, Algısal, Seçici veya Bağdaşık paletinde, Renkler için bir değer girerek, görüntülenecek tam renk sayısını (en çok 256) belirleyebilirsiniz. Renkler metin kutusu, sadece dizinlenmiş renk tablosunun nasıl oluşturulacağını denetler. Adobe Photoshop hala görüntüyü 8 bitlik, 256 renkli görüntü olarak ele alır.
Renk Kapsama Ve Saydamlık
Dizinlenmiş renk tablosuna dahil edilecek renkleri belirlemek veya görüntüdeki saydamlığı belirlemek için, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
Zorlanmış
Belirli renklerin renk tablosunda içerilmesini zorlayan seçenekler sunar. Siyah-Beyaz seçeneği, renk tablosuna saf siyah ve saf beyazı ekler; Ana Renkler kırmızıyı, yeşili, maviyi, camgöbeğini, pembeyi, sarıyı, siyahı ve beyazı ekler; Web seçeneği Web’de sorunsuzca görüntülenebilen 216 rengi ekler; Özel seçeneği, eklenecek özel renkler tanımlamanıza olanak verir.
Saydamlık
Dönüştürme sırasında görüntünün saydam alanlarının korunup korunmayacağını belirler. Bu seçenek kullanıldığında, renk tablosuna saydam renkler için özel bir dizin girişi eklenir. Bir seçenekteki işaretin kaldırılması, saydam alanları örtü rengiyle veya örtü rengi seçilmemişse beyazla doldurur.
Örtü
Görüntünün saydam alanlarına bitişik olan yumuşatılmış kenarları doldurmakta kullanılan arka plan rengini belirler. Saydamlık seçildiğinde, kenarların aynı renkteki Web arka plan rengiyle bütünleşmesine yardımcı olmak için, kenar alanlarına örtü rengi uygulanır. Saydamlık seçeneğindeki işaret kaldırılırsa, saydam alanlara örtü rengi uygulanır. Örtü için Yok seçildiğinde, Saydamlık seçildiyse katı kenarlı saydamlık oluşturulur, seçilmediyse tüm saydam alanlar % 100 beyazla doldurulur. Örtü seçeneklerinin kullanılabilmesi için görüntüde saydamlık bilgisinin bulunması gerekir.
Renk Taklidi
Tam renk tablosu seçeneğini kullanmadığınız sürece, renk tablosu görüntüde kullanılan tüm renkleri içermeyebilir. Renk tablosunda bulunmayan renklerin benzetimini yapmak için, renk taklidi kullanabilirsiniz. Renk taklidi, eksik renklerin benzetimini yapmak için, mevcut renklerin piksellerini karıştırarak kullanır. Menüden bir renk taklidi seçeneği belirleyin ve taklit miktarı için yüzde değeri girin. Daha yüksek miktar, daha fazla sayıda rengi taklit eder ama dosya boyutunu büyütebilir. Aşağıdaki renk taklidi seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz:
Yok
Renk taklidi yapmak yerine, eksik renge en yakın rengi kullanır. Bu seçenek, görüntüdeki renk tonları arasında keskin geçişlere neden olarak posterleştirme efekti oluşturabilir.
Dağıtma
Desen seçeneğine göre daha belirsiz şekilli bir renk taklidi üreten hata dağıtma yöntemini kullanır. Görüntüdeki, renk tablosunda bulunan girişleri içeren renklerin taklit edilmekten korumak için, Tam Renkleri Koru seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek, Web görüntülerinde ince çizgilerin ve metnin korunması için yararlıdır.
Desen
Renk tablosunda olmayan renklerin benzetiminin yapılması için, yarım ton benzeri kare desen kullanır.
Parazit
Görüntü dilimlerinin kenarlarındaki ek yeri izlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Görüntüyü HTML tablosuna yerleştirmek üzere dilimlemeyi düşünüyorsanız bu seçeneği kullanın.

There are no reviews yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.